Aktuality

Obrázok
  • Prinášame Vám aktuálne informácie.


Výročná schôdza   [09.09.2015, 19:07]
Milí priatelia,
srdečne vás pozývame na výročnú členskú schôdzu OZ RC SLOBODA ZVIERAT Piešťany,
ktorá sa bude konať dňa 14. 9. 2015 o 15,30 hod. v piešťanskom útulku
s nasledovným programom:

1. Otvorenie, privítanie členov
2. Kontrola prezencie, návrh na vyškrtnutie členov pre nečinnosť
3. Výročná správa za rok 2014
4. Rozpočet na rok 2015
5. Návrh na kooptovanie členov výkonného výboru OZ –
6. predstavenie kandidátov –doplňovacie voľby – voľba nového podpredsedu a členov
7. Informácie o prevádzke útulku a zámery roku 2015
8. Diskusia
9. Rôzne
10. Záver
Prosíme potvrdiť účasť najneskôr do 10.9.2015 telefonicky 0904170913,alebo mailom utulok@utulok-piestany.sk

Oslobodenie od dane za psa z útulku   [23.04.2013, 08:36]
http://www.piestany.sk/fileadmin/media/documents/obcan/mestska_legislativa/vzn/2012_12.pdf

bližšie info a potvrdenie o adopci psíka z útulku na mailovej adrese utulok@utulok-piestany.sk
Môžeme odobrať majiteľovi týrané zviera?   [07.03.2013, 17:14]
Na Slovensku žije v nevhodných podmienkach veľké množstvo zvierat,a MY aj VY ich túžime zachrániť…
Aké sú naše právomoci?
Ako neštátna organizácia môžeme:
° navštíviť majiteľa zvieraťa (no ten nie je povinný pustiť nás dnu, ani ukázať zviera a podmienky, v ktorých žije),
° poskytnúť majiteľovi odborné poradenstvo, ako sa správne starať o zviera a ako mu vytvoriť dobré podmienky,
° podať podnet na RVPS alebo políciu v prípade zlej starostlivosti alebo týrania (môže každý občan),
° podať trestné oznámenie ak sme presvedčení, že majiteľ sa dopúšťa týrania zvieraťa (môže to byť každý občan),
° vyjednať s majiteľom, aby sa dobrovoľne vzdal zvieraťa v prospech útulku a hľadať mu nový domov.
Čo nemôžeme:
° vstúpiť svojvoľne na pozemok majiteľa zvieraťa,
° odobrať zviera zo zlých podmienok bez súhlasu majiteľa.
VY môžete:
upozorňovať na zlé podmienky alebo týranie zvieraťa
° políciu
° Štátnu a regionálnu veterinárnu správu (RVPS)
° osloviť príslušný útulok telefonicky alebo mailom.
Málokto vie, že povinnosť nahlásiť prípad týrania zvieraťa polícii alebo veterinárnej správe ukladá zákon každému občanovi.
Ďakujeme, že neostávate k utrpeniu zvierat ľahostajní!

Autor:
Pavla Dugovičová
predsedníčka Slobody Zvierat
Postup pri nájleze túlavého zvieraťa   [16.01.2013, 04:29]
http://www.smartdog.sk/clanky?zobraz=484&filter=new&cast=1
Kastrácie   [10.10.2012, 05:44]
Pár čísel

Mačka je schopná reprodukcie už vo veku 6 mesiacov, niektoré môžu otehotnieť aj vo veku 4 mesiace. Majú ruju cca 4-krát do roka a priemerne vrhnú 3-6 mačiatok, čo je pri priemernom živote mačky 14 rokov približne 280 mačiatok (4x ročne po 5 mačiatok krát 14 rokov života).
Keď predpokladáme, že každé toto mačiatko splodí rovnaké množstvo mačiatok, dostávame sa do obrovských čísel. Hoci plodnosť môže postupom času klesať, reprodukcie sú schopné do konca svojho života.

V samotnej Veľkej Británii žije vyše 2 500 000 túlavých mačiek, v Amerike utratia milióny mačiek ročne len preto, že sa o ne nemá kto starať. Podobná situácia je na Slovensku.

Rovnako je to aj s psíkmi a fenkami - fenka sa hára 2x do roka, niektoré jedince aj 3x. Pes je na párenie pripravený stále a môže oplodniť široké okolie, je aktívny až do 8 rokov, niektorí aj dlhšie a kvantita ich nakrytia sa nedá určiť ani odhadom. Stačí sa však pozrieť do útulkov a karanténnych staníc a dostanete slušnú predstavu, akým tempom sa u nás tieto spoločenské zvieratá množia a aké problémy to spôsobuje.
Nehovoriac o vývoze - z údajov o psíkoch v správe RVPS z r. 2009, kedy je zaznamenané, že na komerčné účely bolo vyvezených do zahraničia 60 000 šteniat, a to len od množiteľov zaregistrovaných a legálne vyvezených. To číslo je tak nepochybne ešte vyššie, lebo mnohí šli nelegálne.


Riešenie

Aby sme tieto závratné čísla pomohli znížiť, snažíme sa v rámci svojich možností sterilizovať každé zvieratko, ktoré k nám do útulku príde, prioritou však samozrejme musí byť štandardná veterinárna starostlivosť a ostatné výdaje na krmivo a základné potreby. Rozhodli sme sa preto rozvinúť náš sterilizačný program podobne ako patronát, čo znamená, že ľudia nám môžu pomôcť prispieť na kastráciu konkrétneho zvieratka.

Ako? Je to jednoduché!

V našej databáze zvieratiek nájdete hore na stránke v červenom rámiku preklik na formulár „Kastrácia“ spolu so zoznamom zvieratiek, u ktorých sterilizácia zatiaľ nebola vykonaná. Formulár vyplníte svojimi údajmi a do poznámky uvediete meno zvieratka, na ktorého zákrok by ste chceli prispieť. Po prevode peňažných prostriedkov bude v blízkej dobe na základe možností veterinára zvieratko sterilizované a tento status si môžete overiť v jeho popise.

Veríme, že tento konkrétny a preukazný spôsob finančnej pomoci sa stane rovnako obľúbený ako náš patronát a iné zbierky na konkrétne účely, pretože ľudia vidia, kam idú ich peniaze a že reálne spôsobujú zmenu.

Ten pocit predsa stojí za to, keď si predstavíte, koľko stoviek budúcich zvieratiek zachránite od utrpenia.

Ďakujeme!
Váš Útulok PiešťanyKastrácia. Pravda či predsudky?

Zobrať zvieraťu plodnosť je nemorálny čin, myslia si niektorí. To úbohé stvorenie sa nemôže rozhodnúť a nemá inú možnosť. Pozrime sa však na druhú stranu mince. Nechcené šteniatka vyhodené na uliciach, v smetných košoch, nechané na pospas divej zveri v lesoch, malé mačiatka utopené v rieke... Nehovoriac o tisíckach smutných očí v útulkoch či karanténnych staniciach. Je toto humánnejšie?

Kastrácia má naviac zo zdravotného hľadiska mnohé výhody. Pohlavný cyklus a háranie oslabujú imunitný systém, vo vyššom veku zvierat môže dôjsť k zápalom maternice, ktorej odstránením a tiež vaječníkov sa definitívne ukončí pohlavný cyklus, zníži sa výskyt nádorov mliečnej žľazy až o 90%, predchádza sa zápalom maternice a v neposlednom rade môže kastrácia zvýšiť kvalitu života zvieratka. Platí to aj o kastrácii psov a kocúrov - po odstránení semenníkov dochádza postupne ku zníženiu až vymiznutiu pohlavných pudov, zákrokom predchádzame problémom s prostatou, ako sú zápaly, nenádorové zväčšenie, nádory a cysty na prostate.

Veľmi dobrý a obsažný rozhovor s veterinárkou na túto tému:
http://www.uvplp.sk/Kastracie-psov-ano-ci-nie.154.0.html

Video s Doktorom   [22.08.2011, 22:32]
síce krátke,ale Doktor si poradil veľmi rýchlo, je to natočené, keď mal vozík prvý krát a hneď pochopil, k čomu slúži...
Nájdete v sekcii Video
TV JOJ nám zajojkala   [25.02.2011, 19:54]
Veľmi ďakujeme touto cestou všetkým priaznivcom a priateľom útulku za povzbudivé ohlasy,
teší nás to a máme vo vás veľkú oporu. Je ťažké bojovať so senzáciechtivými reportérmi a o to viac si ceníme každý pozitívny ohlas na náš útulok.Vďaka priatelia

kolektív RC Sloboda zvierat Piešťany
RC SZ Piešťany členom TR@CES   [25.01.2011, 14:47]
Na adopcie zvieratiek do Rakúska a Nemecka z nášho aj iných útulkov boli aj budú rôzne reakcie. Dozvedáme sa z rôznych zdrojov, že zvieratká sa vyvážajú do zahraničia na pokusy. Tieto reči šíria hlavne ľudia, ktorí v útulku nikdy neboli, ale to niekde počuli .Sú to informácie typu JPP /jedna pani povedala/.
Čo je to TR@CES?
TR@CES je internetový systém, ktorým sa vytvára sieť (rozhodnutie 2002/459/ES) medzi veterinárnymi orgánmi členských štátov EÚ a hospodárskymi subjektmi (HS).
TR@CES sa zakladá na dvoch hlavných službách:
• Články reťazca TR@CES
• Vydávanie osvedčení
Kód colnej nomenklatúry, ktorý v súčasnosti vo svete používa Svetová colná organizácia, je zahrnutý do systému a v budúcnosti umožní, aby sa systémy EÚ prepojili s ostanými systémami vo svete. V oblasti politík sa systém vzťahuje na zdravie zvierat, dobré životné podmienky zvierat (iba v rámci EÚ) a veterinárnu starostlivosť. V prípade osobitných otázok môžete získať kontakt na príslušné osoby, ak zašlete e-mail tímu TR@CES EÚ na adresu:
sanco-traces@ec.europa.eu.
Zvieratká, ktoré odchádzajú z nášho útulku do zahraničia, sú evidované v tomto systéme, ktorý bol vytvorený na ich ochranu, sledovanie, evidenciu a zameraný proti nelegálnym vývozom zvierat.


 
 
  Poč.prístupov: 2945 638 :: Meniny má: Black :: Dát. a čas: 20.6.2018,
milí priatelia,ak chcete pomôcť, potrebujeme čistiace prostriedky Fixinela a Savo,120 l plastové vrecia,savé podložky pre šteniatka,krmivo pre šteniatka,sme vďační vopred za pomoc