Aktuality

Obrázok
  • Prinášame Vám aktuálne informácie.


Oslobodenie od dane za psa z útulku   [23.04.2013, 08:36]
http://www.piestany.sk/fileadmin/media/documents/obcan/mestska_legislativa/vzn/2012_12.pdf

bližšie info a potvrdenie o adopci psíka z útulku na mailovej adrese utulok@utulok-piestany.sk
Môžeme odobrať majiteľovi týrané zviera?   [07.03.2013, 17:14]
Na Slovensku žije v nevhodných podmienkach veľké množstvo zvierat,a MY aj VY ich túžime zachrániť…
Aké sú naše právomoci?
Ako neštátna organizácia môžeme:
° navštíviť majiteľa zvieraťa (no ten nie je povinný pustiť nás dnu, ani ukázať zviera a podmienky, v ktorých žije),
° poskytnúť majiteľovi odborné poradenstvo, ako sa správne starať o zviera a ako mu vytvoriť dobré podmienky,
° podať podnet na RVPS alebo políciu v prípade zlej starostlivosti alebo týrania (môže každý občan),
° podať trestné oznámenie ak sme presvedčení, že majiteľ sa dopúšťa týrania zvieraťa (môže to byť každý občan),
° vyjednať s majiteľom, aby sa dobrovoľne vzdal zvieraťa v prospech útulku a hľadať mu nový domov.
Čo nemôžeme:
° vstúpiť svojvoľne na pozemok majiteľa zvieraťa,
° odobrať zviera zo zlých podmienok bez súhlasu majiteľa.
VY môžete:
upozorňovať na zlé podmienky alebo týranie zvieraťa
° políciu
° Štátnu a regionálnu veterinárnu správu (RVPS)
° osloviť príslušný útulok telefonicky alebo mailom.
Málokto vie, že povinnosť nahlásiť prípad týrania zvieraťa polícii alebo veterinárnej správe ukladá zákon každému občanovi.
Ďakujeme, že neostávate k utrpeniu zvierat ľahostajní!

Autor:
Pavla Dugovičová
predsedníčka Slobody Zvierat
Postup pri nájleze túlavého zvieraťa   [16.01.2013, 04:29]
http://www.smartdog.sk/clanky?zobraz=484&filter=new&cast=1
Kastrácie   [10.10.2012, 05:44]
Pár čísel

Mačka je schopná reprodukcie už vo veku 6 mesiacov, niektoré môžu otehotnieť aj vo veku 4 mesiace. Majú ruju cca 4-krát do roka a priemerne vrhnú 3-6 mačiatok, čo je pri priemernom živote mačky 14 rokov približne 280 mačiatok (4x ročne po 5 mačiatok krát 14 rokov života).
Keď predpokladáme, že každé toto mačiatko splodí rovnaké množstvo mačiatok, dostávame sa do obrovských čísel. Hoci plodnosť môže postupom času klesať, reprodukcie sú schopné do konca svojho života.

V samotnej Veľkej Británii žije vyše 2 500 000 túlavých mačiek, v Amerike utratia milióny mačiek ročne len preto, že sa o ne nemá kto starať. Podobná situácia je na Slovensku.

Rovnako je to aj s psíkmi a fenkami - fenka sa hára 2x do roka, niektoré jedince aj 3x. Pes je na párenie pripravený stále a môže oplodniť široké okolie, je aktívny až do 8 rokov, niektorí aj dlhšie a kvantita ich nakrytia sa nedá určiť ani odhadom. Stačí sa však pozrieť do útulkov a karanténnych staníc a dostanete slušnú predstavu, akým tempom sa u nás tieto spoločenské zvieratá množia a aké problémy to spôsobuje.
Nehovoriac o vývoze - z údajov o psíkoch v správe RVPS z r. 2009, kedy je zaznamenané, že na komerčné účely bolo vyvezených do zahraničia 60 000 šteniat, a to len od množiteľov zaregistrovaných a legálne vyvezených. To číslo je tak nepochybne ešte vyššie, lebo mnohí šli nelegálne.


Riešenie

Aby sme tieto závratné čísla pomohli znížiť, snažíme sa v rámci svojich možností sterilizovať každé zvieratko, ktoré k nám do útulku príde, prioritou však samozrejme musí byť štandardná veterinárna starostlivosť a ostatné výdaje na krmivo a základné potreby. Rozhodli sme sa preto rozvinúť náš sterilizačný program podobne ako patronát, čo znamená, že ľudia nám môžu pomôcť prispieť na kastráciu konkrétneho zvieratka.

Ako? Je to jednoduché!

V našej databáze zvieratiek nájdete hore na stránke v červenom rámiku preklik na formulár „Kastrácia“ spolu so zoznamom zvieratiek, u ktorých sterilizácia zatiaľ nebola vykonaná. Formulár vyplníte svojimi údajmi a do poznámky uvediete meno zvieratka, na ktorého zákrok by ste chceli prispieť. Po prevode peňažných prostriedkov bude v blízkej dobe na základe možností veterinára zvieratko sterilizované a tento status si môžete overiť v jeho popise.

Veríme, že tento konkrétny a preukazný spôsob finančnej pomoci sa stane rovnako obľúbený ako náš patronát a iné zbierky na konkrétne účely, pretože ľudia vidia, kam idú ich peniaze a že reálne spôsobujú zmenu.

Ten pocit predsa stojí za to, keď si predstavíte, koľko stoviek budúcich zvieratiek zachránite od utrpenia.

Ďakujeme!
Váš Útulok PiešťanyKastrácia. Pravda či predsudky?

Zobrať zvieraťu plodnosť je nemorálny čin, myslia si niektorí. To úbohé stvorenie sa nemôže rozhodnúť a nemá inú možnosť. Pozrime sa však na druhú stranu mince. Nechcené šteniatka vyhodené na uliciach, v smetných košoch, nechané na pospas divej zveri v lesoch, malé mačiatka utopené v rieke... Nehovoriac o tisíckach smutných očí v útulkoch či karanténnych staniciach. Je toto humánnejšie?

Kastrácia má naviac zo zdravotného hľadiska mnohé výhody. Pohlavný cyklus a háranie oslabujú imunitný systém, vo vyššom veku zvierat môže dôjsť k zápalom maternice, ktorej odstránením a tiež vaječníkov sa definitívne ukončí pohlavný cyklus, zníži sa výskyt nádorov mliečnej žľazy až o 90%, predchádza sa zápalom maternice a v neposlednom rade môže kastrácia zvýšiť kvalitu života zvieratka. Platí to aj o kastrácii psov a kocúrov - po odstránení semenníkov dochádza postupne ku zníženiu až vymiznutiu pohlavných pudov, zákrokom predchádzame problémom s prostatou, ako sú zápaly, nenádorové zväčšenie, nádory a cysty na prostate.

Veľmi dobrý a obsažný rozhovor s veterinárkou na túto tému:
http://www.uvplp.sk/Kastracie-psov-ano-ci-nie.154.0.html

Video s Doktorom   [22.08.2011, 22:32]
síce krátke,ale Doktor si poradil veľmi rýchlo, je to natočené, keď mal vozík prvý krát a hneď pochopil, k čomu slúži...
Nájdete v sekcii Video
GRILOVALI PSOV a ZHORELI ...   [26.02.2011, 06:49]
Nešťastne zvolený titulok relácie GRILOVALI PSOV a ZHORELI ... vyvolal prudkú
reakciu niekoľkých stoviek divákov TV JOJ. Nie je nám známe, že by polícia potvrdila, že
skutočne išlo o požiar spôsobený grilovaním nejakého zvieratka. Isté však je, že ide o veľkú
ľudskú tragédiu, ktorej obete sú napádané možno neprávom.S istotou totiž možno vylúčiť, že by šlo o zvieratká z piešťanského útulku. Nález štítkov a obojkov s našimi zvieratkami nemá vôbec nič spoločné. Štítky i obojky boli vyvezené na skládku komunálneho odpadu, odkiaľ si ich bezdomovci, rovnako ako mnoho iných vecí, zrejme odniesli. Čo s nimi zamýšľali, vedeli len oni. Štítky sa skutočne používali
pred viacerými rokmi na označenie psíkov, niekoľko rokov však už má každé zviera na svojej evidenčnej karte fotografiu a zvieratká sú čipované.Opotrebené obojky, rovnako ako opotrebené koberce, deky, matrace a rôzne iné veci sa odvážajú do komunálneho odpadu, kde vždy čaká skupina bezdomovcov a podobných ľudí, čo by sa tak dalo z odpadu použiť, príp. speňažiť.
Evidencia zvierat v piešťanskom útulku znemožňuje akúkoľvek manipuláciu so zvieratami. Každé zviera má od svojho príchodu do útulku zavedenú svoju evidenčnú a veterinárnu kartu a pri osvojení sa vyžaduje od osvojiteľa občiansky preukaz. Nie je celkom jednoduché stať sa osvojiteľom zvieraťa – snažíme sa o novom majiteľovi a jeho schopnosti postarať sa o zviera dozvedieť čo najviac. Samozrejme s tým súvisí aj poplatok, pokrývajúci aspoň minimálne veterinárne ošetrenie zvieraťa, čo by si bezdomovci nemohli dovoliť,sú radi, keď si vyžobrú 1 Euro na Čučovíno..Na adopciu odchádzajú zvieratká,pokiaľ sú dospelé kompletne vakcinované, odčervené,odblšené,čipované a sterilizované. Následne sa vykonávajú aj námatkové kontroly v nových rodinách. Pri toľkom počte ročne adoptovaných zvierat nie je v našich možnostiach skontrolovať všetky, mnohí noví šťastní majitelia sa nám však hlásia sami aj s fotkami ich miláčikov. Veľa psíkov a mačičiek k nám prichádza v zúboženom a devastovanom stave,choré,s mnohými kožnými a ušnými chorobami,kde je dlhá a nákladná liečba,prerodené, vychudnuté a vycicané fenky od tzv. množiteľov, doslova ich vypipleme, investujeme do nich nemalé prostriedky, ktoré nie sú adekvátne adopčnému poplatku a je nelogické si myslieť, že po ich uzdravení a vložených financiách za mnohokrát nákladné vyšetrenia a liečbu by sme tieto odovzdali zadarmo do rúk nezodpovedným ľuďom.Inventarizáciu zvierat robíme ku koncu každého mesiaca. Všetky zvieratá, ktoré sa nachádzajú v útulku, sú uverejnené na našej web-stránke, ktorá je denne aktualizovaná a takisto sú zverejnené ich adopcie. Verejnosť má teda možnosť kontroly 365 dní v roku. Považujeme preto za vylúčené, aby sa čo i len jedno zvieratko z nášho útulku dostalo do rúk bezdomovcom, nie to ešte desiatky zvierat, ako to pochopili niektorí diváci. Nie je nám známe, že by sa v posledných 2-3 mesiacoch na území Piešťan pohybovali bezdomovci s nejakým psíkom, všetkých, o ktorých sme vedeli, sme od nich prevzali a majú už nové domovy. Je však známe, že si bezdomovci zaobstarajú nechcené šteniatka priamo od majiteľov sučiek a pomocou nich pôsobia na city občanov pri žobraní.Takisto sa nedá zmonitorovať, keď nájdu vyhodených psíkov od nezodpovedných majiteľov a prisvoja si ich, o týchto nemôžeme vedieť, pokiaľ nám neboli nahlásení. Budeme radi, keď nás občania na takéto prípady i v budúcnosti upozornia.
Záverom snáď malý odkaz pre tých, čo uverili tejto senzácii.Veľmi radi vás uvidíme v útulku,ak sa rozhodnete na 1 deň opustiť teplo domova a komentovať udalosti z počítača, zíde sa nám každá pomocná ruka, vyskúšajte si túto prácu najmä teraz v zime,čaká vás len vyčistiť 45 kotercov, rozdať lieky, nakrmiť 100 hladných krkov , popri tom vybaviť množstvo telefonátov a hlásených vyhodených psíkov , odviezť chorých k veterinárke a pod. Pomôcť môžete aj doma opaterou šteniatok, alebo mačiatok, stačí keď si vezmete 3-4 o zábavu máte postarané celý deň, niekedy aj noc, budeme vám veľmi povďační. Ak sa radšej pohybujete v teréne, skontrolujte tzv. množiteľov za asistencie TV JOJ, hláste im prípady týraných psíkov a zachráňte ich, tak ako to robíme my denne a vieme, prečo to robíme.Hovorí sa, nech je vypočutá aj druhá strana Audietur et altera pars, tak nás počúvajte a potom súďte.
Ďakujeme tým, čo nám veria a držia nám palce.
TV JOJ nám zajojkala   [25.02.2011, 19:54]
Veľmi ďakujeme touto cestou všetkým priaznivcom a priateľom útulku za povzbudivé ohlasy,
teší nás to a máme vo vás veľkú oporu. Je ťažké bojovať so senzáciechtivými reportérmi a o to viac si ceníme každý pozitívny ohlas na náš útulok.Vďaka priatelia

kolektív RC Sloboda zvierat Piešťany
RC SZ Piešťany členom TR@CES   [25.01.2011, 14:47]
Na adopcie zvieratiek do Rakúska a Nemecka z nášho aj iných útulkov boli aj budú rôzne reakcie. Dozvedáme sa z rôznych zdrojov, že zvieratká sa vyvážajú do zahraničia na pokusy. Tieto reči šíria hlavne ľudia, ktorí v útulku nikdy neboli, ale to niekde počuli .Sú to informácie typu JPP /jedna pani povedala/.
Čo je to TR@CES?
TR@CES je internetový systém, ktorým sa vytvára sieť (rozhodnutie 2002/459/ES) medzi veterinárnymi orgánmi členských štátov EÚ a hospodárskymi subjektmi (HS).
TR@CES sa zakladá na dvoch hlavných službách:
• Články reťazca TR@CES
• Vydávanie osvedčení
Kód colnej nomenklatúry, ktorý v súčasnosti vo svete používa Svetová colná organizácia, je zahrnutý do systému a v budúcnosti umožní, aby sa systémy EÚ prepojili s ostanými systémami vo svete. V oblasti politík sa systém vzťahuje na zdravie zvierat, dobré životné podmienky zvierat (iba v rámci EÚ) a veterinárnu starostlivosť. V prípade osobitných otázok môžete získať kontakt na príslušné osoby, ak zašlete e-mail tímu TR@CES EÚ na adresu:
sanco-traces@ec.europa.eu.
Zvieratká, ktoré odchádzajú z nášho útulku do zahraničia, sú evidované v tomto systéme, ktorý bol vytvorený na ich ochranu, sledovanie, evidenciu a zameraný proti nelegálnym vývozom zvierat.


 
 
  Poč.prístupov: 1443 209 :: Meniny má: Olík :: Dát. a čas: 31.3.2015,
Ďakujeme všetkým za prinesené potrebné veci pre psíkov, naďalej stále potrebujeme koberce,posteľné prádlo, Savo....